Praktyczny i ładnie wydany atlas geograficzny otwiera bramy do poznania świata

Ciężko wyobrazić sobie naukę geografii bez map, zdjęć czy ilustracji wspierających treść zamieszczoną w podręcznikach. Kiedy myśli się o tym przedmiocie to właśnie te elementy od razu się z nim kojarzą. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” to niezbędna pomoc w nauce istotnych zagadnień z dziedziny, jaką jest poznawanie świata.

Atlas geograficzny – z nim nauka staje się łatwiejsza

Tego typu publikacje z racji swojego charakteru związane są z wizualnym aspektem poruszanych zagadnień. Główną rolę w tym przypadku odgrywają oczywiście mapy oraz diagramy i wykresy. Geografia to przedmiot, który bez tych elementów praktycznie nie miałby racji bytu. Dzięki atlasom osoby uczące się mogą łatwiej przyswoić sobie wiedzę i zyskują wiele informacji dotyczących świata. Poza tym taka forma nauki jest przyjemnym doświadczeniem.

Ten akurat atlas zawiera wiele map – jest ich ponad 300. Są one bardzo czytelne, a do tego znajduje się w nim też wiele przydatnych informacji. Przekłada się to na ciekawą formę tej publikacji wzbudzającą zainteresowanie. Spora ilość map oraz innych dodatków poszerza nie tylko zasób wiedzy, lecz także i wyobraźnię. Strona wizualna odgrywa przy tym oczywiście dużą rolę. Możliwe, że niektóre osoby poczują zamiłowanie zarówno do geografii, jak i do podróżowania w celu zobaczenia wielu ciekawych miejsc. Zresztą ten przedmiot cechuje się tym, że nierzadko inspiruje wiele osób do ruszenia w świat czy do podjęcia pracy w profesjach bezpośrednio lub pośrednio związanymi z geografią. Taką moc oddziaływania ma właśnie ta dziedzina nauki.

Starannie i ładnie przygotowany atlas przyciąga uwagę


Zaletą atlasu jest również sposób, w jaki został on wydany. Mapy czy wykresy są czytelne i bardzo szczegółowe. Ma to dodatkowy wpływ na atrakcyjność publikacji. Zawartość merytoryczna i wizualna zostały idealnie połączone w ciekawą całość. Zresztą nie ma się co dziwić, skoro atlas ukazał się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Już samo to jest najlepszą rekomendacją. Warto z niego korzystać realizując program nauczania. Wywiązuje się znakomicie z powierzonego mu zadania.

 

Czytaj dalej


Czy atlasy geograficzne są potrzebne w szkole?

Geografia to jeden z najczęściej zdawanych przedmiotów na maturze. W związku z obowiązkiem przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym, wiele uczniów wybiera ją, myśląc, że jest bardzo prosta. Niestety takie myślenie jest złudne, o czym świadczą słabe wyniki egzaminu maturalnego z tego przedmiotu każdego roku. Dla geografii należy poświęcić tyle samo czasu i nauki, jak innym przedmiotom. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele pomocy naukowych, między innymi takich jak atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum ze strony www.taniaksiazka.pl.

Podręczniki i repetytoria

Podręcznik to podstawowa pomoc naukowa każdego ucznia. Korzysta się z niego niemal na każdej lekcji w szkole. Ponadto to z nich najczęściej uczy się młodzież w domu. Prawie wszystkie serie podręczników podzielone są na poszczególne lata nauki. Oznacza to, że z jednej książki uczeń korzysta tylko w danym roku. Coraz popularniejsze stają się jednak vademeca i repetytoria maturalne. Są to publikacje, w których zawarto najważniejsze informacje z wszystkich lat nauki. Jest to idealna opcja, gdy uczeń potrzebuje szybkiej powtórki lub systematyzuje swoją wiedzę przed końcowym egzaminem.

Atlasy

Wymienione wyżej opcje idealnie spisują się do tematów związanych z wiedzą teoretyczną, np. urbanizacja czy tematy o zlodowaceniach. Jednak na maturze z geografii wymagana jest także doskonała znajomość mapy. Zarówno tej fizycznej, jak i politycznej. Tu z pomocą przychodzą wydawcy ze swoimi atlasami geograficznymi. Każdy z nich to kilkadziesiąt map Polski, każdego kontynentu i całego świata. Dobrym przykładem publikacji tego typu jest “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” wydawnictwa Nowa Era. Pierwszą rzeczą którą odróżnia takie wydanie od zwykłego podręcznika i repetytorium, to format. Atlasy przeważnie są większe, dzięki czemu możemy zobaczyć więcej szczegółów i łatwiej się ich nauczyć. Ponadto oprócz podstawowych map pokazujących ukształtowanie terenu czy podziały administracyjne, możemy znaleźć także plany z rozmieszczeniem surowców naturalnych lub roślin.

 

Czytaj dalej


“Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Jaki jest najlepszy?

Każdy atlas posiada ogólne cechy geograficzne. Celem map zawartych w każdym atlasie jest przedstawienie położenia obiektów geograficznych, ich relacji, kierunków, rozmiarów, odległości itp., tak aby były one łatwe do odczytania dla osób, w tym także uczniów poszczególnych rodzajów szkół.

Jakie mapy znajdziemy w atlasie?

Kilka map przedstawia położenie Europy na Ziemi, a następnie rozmieszczenie detali środowiska geograficznego w Europie (np. ukształtowanie terenu, sieci wodne, osady). Najczęściej spotykane są mapy każdego regionu Europy. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” da nam lepsze wyobrażenie o naszym kontynencie (https://www.taniaksiazka.pl/atlas-geograficzny-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-p-1542698.html). W ten sposób atlas pomaga nam lepiej zrozumieć ekonomię, politykę, pogodę, historię i inne informacje dostępne w mediach, takich jak prasa i radio. Uczniom ułatwia naukę:

  • geografii,
  • przyrody,
  • historii.

O czytaniu mapy

Z map może korzystać każdy, kto zna podstawowe pojęcia geograficzne i potrafi czytać proste rysunki. Jeśli uczeń nie ma tych umiejętności, powinien uzupełnić te braki. W przeciwnym razie korzystanie z atlasu będzie bardzo trudne. Niektórzy czytelnicy mogą napotkać trudności przede wszystkim dlatego, że nie są zaznajomieni z mapami, rysunkami i wykresami. Nie powinno to być zbyt trudne dla czytelników korzystających z grafiki lub korzystających z opublikowanych wcześniej publikacji. Czytanie mapy, jak każda inna technika, wymaga nauki i praktyki. Jest porównywana do umiejętności czytania pisanych zdań. Aby zrozumieć i przeczytać mapę, trzeba przyzwyczaić się do znaków, wskazówek, skal itp. Musimy także opracować strategię odczytywania kształtów oraz czytania grafiki, która różni się od czytania tekstu linia po linii. Wymaga to praktyki. Bez tego czytanie jest bardzo trudne i mało efektywne. Teksty objaśniające mapy Europy i całego świata powinny być ważną pomocą w czytaniu i doskonaleniu wyobraźni uczniów różnych typów szkół.

 

Czytaj dalej