“Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Jaki jest najlepszy?

Każdy atlas posiada ogólne cechy geograficzne. Celem map zawartych w każdym atlasie jest przedstawienie położenia obiektów geograficznych, ich relacji, kierunków, rozmiarów, odległości itp., tak aby były one łatwe do odczytania dla osób, w tym także uczniów poszczególnych rodzajów szkół.

Jakie mapy znajdziemy w atlasie?

Kilka map przedstawia położenie Europy na Ziemi, a następnie rozmieszczenie detali środowiska geograficznego w Europie (np. ukształtowanie terenu, sieci wodne, osady). Najczęściej spotykane są mapy każdego regionu Europy. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” da nam lepsze wyobrażenie o naszym kontynencie (https://www.taniaksiazka.pl/atlas-geograficzny-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-p-1542698.html). W ten sposób atlas pomaga nam lepiej zrozumieć ekonomię, politykę, pogodę, historię i inne informacje dostępne w mediach, takich jak prasa i radio. Uczniom ułatwia naukę:

  • geografii,
  • przyrody,
  • historii.

O czytaniu mapy

Z map może korzystać każdy, kto zna podstawowe pojęcia geograficzne i potrafi czytać proste rysunki. Jeśli uczeń nie ma tych umiejętności, powinien uzupełnić te braki. W przeciwnym razie korzystanie z atlasu będzie bardzo trudne. Niektórzy czytelnicy mogą napotkać trudności przede wszystkim dlatego, że nie są zaznajomieni z mapami, rysunkami i wykresami. Nie powinno to być zbyt trudne dla czytelników korzystających z grafiki lub korzystających z opublikowanych wcześniej publikacji. Czytanie mapy, jak każda inna technika, wymaga nauki i praktyki. Jest porównywana do umiejętności czytania pisanych zdań. Aby zrozumieć i przeczytać mapę, trzeba przyzwyczaić się do znaków, wskazówek, skal itp. Musimy także opracować strategię odczytywania kształtów oraz czytania grafiki, która różni się od czytania tekstu linia po linii. Wymaga to praktyki. Bez tego czytanie jest bardzo trudne i mało efektywne. Teksty objaśniające mapy Europy i całego świata powinny być ważną pomocą w czytaniu i doskonaleniu wyobraźni uczniów różnych typów szkół.

 

Czytaj dalej